Credite

PREZENTATOR Attila Peli
PRODUCATOR Hope Discovery
GRAFICA/EFECTE VIZUALE/COMPOZITARE Andrei Badulescu ; Dragomir Moraru / AVAMUV
ILUSTRATOR Teodora Bicescu
TEXT Lucian Cristescu
REGIA Attila Peli
COPYRIGHT SPERANTA TV 2021

Transcript

Un articol din publicația Science Direct din iunie 2020 prezenta reținut consecințele pandemiei COVID19. „Va altera definitiv”, scria autorul: „pacea, cursul și natura vieții noastre…

.Vezi mai mult

Va afecta domeniile social, economic, al comunicațiilor, al mediului și mai ales, al vieții personale”. Cel ce are curajul să citească printre rânduri, poate dobândi o idee a amplitudinii crizei ce vine: șomaj; recesiune economică; limitarea libertăților; tulburări sociale… care va impune un rău mai mare ca toate: dictatura. Cine s-ar fi gândit, cu numai jumătate de an în urmă, că tot ce s-a clădit se poate dărâma peste noapte? 

Cu 2.000 ani în urmă, privind peste veacuri, Isus Hristos anticipa condiția fără precedent în care avea să se afle omenirea în ultima spirală a istoriei, cea care precede Revenirea Sa. El spune: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi” (Mat 24:21). ”Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă” (Luca 21:25). Cum va fi când nu doar  o pandemie, ci multiple crize  economice, politice, sociale, ecologice… se vor descărca toate deodată asupra ultimei generații? N-avem termen de comparație. „Vai, vai, vai de locuitorii pământului.” (Apocalipsa 8:13)„Oamenii”, spune Isus, „își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate.” (Luca 21:26) 

În confuzia globală care se întețește, profeția apocaliptică străpunge nebuloasa viitorului, luminând cu optimism un drum de scăpare, o „balustradă” care dă sprijin și direcție. Ea poartă asigurarea că Dumnezeu, deși exclus de către om de la pupitrul de comandă al Terrei, ține totuși istoria sub control. În atotștiința Sa, El vede evenimentele viitoare la timpul prezent. Iar în atotputerea Sa, El le ghidează spre salvarea celor ce Îl caută. . Urmărind profeția apocaliptică, cei pricepuți vor putea să ia decizii salvatoare în  circumstanțele extreme care ne stau în față, așa cum profeția lui Isus Hristos privind distrugerea Ierusalimului a salvat creștinii de atunci. 

La data aceea, Isus le-a proiectat ucenicilor Săi un scenariu care, la scară mică, ne servește nouă drept analogie la scară globală . El le spusese: „Când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.” (Matei 24: 15-16). Pentru ucenicii de-atunci, profeția Lui părea contradictorie: Cum să fugi… dintr-o cetate împresurată? Istoria consemnează uimitoarea ei împlinire: 

În septembrie, anul 68 d.Hr. guvernatorul Siriei, Cestius Gallus, împreună cu legiunea XII Fulminata, a împresurat Ierusalimul ca să înăbușe răscoala iudeilor. Steagul roman, cu „urâciunea pustiirii”, respectiv cu „vulturul roman”  în vârf, se afla în fața zidurilor. În  vultur, descris în Biblie ca „urânciune pustiitoare”, ucenicii au recunoscut  semnalul dat de Isus pentru părăsirea cetății. Dar cum să ieși? Imposibil, în plin asediu. Și atunci s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul de neînțeles. Deși legiunile trecuseră de al treilea zid de apărare, pe când se pregăteau să surpe zidul esplanadei Templului, generalul Gallus a ordonat subit depresurarea cetății și retragerea trupelor. Luând-o ca pe un semn divin, iudeii i-au urmărit pe romani, măcelărind cca 6.000 de legionari. Și în timp ce vestea victoriei atrăgea mii de iudei  spre sfânta cetate, umplând Ierusalimul până la refuz, creștinii – toți, până la unul – părăseau cetatea, refugiindu-se la Pela,  în munții Pereii. Pentru că au cunoscut și urmat mesajul profeției, atunci când armatele romane s-au întors după doi ani și au distrus Ierusalimul, nici un singur creștin nu se afla printre cele peste un milion de victime! 

În același fel, Apocalipsa poartă cheia de scăpare pentru noi,  generațiile sfârșitului. Ca să înțelegi profeția apocaliptică, ai nevoie să identifici simbolurile care desfășoară panorama evenimentelor: metale, fiare, balaur, coarne, numere, vânturi, ape, îngeri… Simbolismul ei face ca Apocalipsa să se distingă cu totul de catrenele lui Nostradamus sau predicțiile lui Baba Vanga,  întrucât decodificarea lor nu este lăsată la voia imaginației cititorului, ci le furnizează însăși Biblia, după cum vom vedea în episoadele următoare. O listă a acestor simboluri o poți găsi și în descrierea acestui video.

Faptul că profețiile apocaliptice nu aruncă niște mesaje răzlețe, ca niște pietre de mozaic desperecheate, ci leagă totul într-o succesiune unitară și coerentă și împlinește cele mai exigente așteptări. Ca atare, ele nu pot fi interpretate disparat, ci doar în ansamblul arcului profetic. 

Iar pentru a înțelege întregul arc apocaliptic, este nevoie să ne întoarcem în timp, în secolul VI î.Hr., și să cercetăm începutul lui, în cartea profetului Daniel, același Daniel – despre care a amintit Însuși Isus în profeția studiată mai devreme. Apoi, în câțiva pași mari, vom ajunge la timpul nostru și criza finală, când arcul profeției  se va încheia odată cu venirea lui Isus Hristos, cum zice crezul: „Și iarăși va să vie, în mărire, ca să judece vii și morții.”  

Te invit să parcurgem împreună incredibilele profeții apocaliptice din Biblie, ca înțelegându-le, să te poți pregăti  pentru evenimentele dramatice care ne stau în față.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here