Credite

PREZENTATOR Attila Peli
PRODUCATOR Hope Discovery
GRAFICA/EFECTE VIZUALE/COMPOZITARE Andrei Badulescu / AVAMUV
ILUSTRATOR Sorin Ilie
TEXT Attila Peli; Lucian Cristescu
REGIA Attila Peli
COPYRIGHT SPERANTA TV 2021
[/expand]

Transcript

Într-o lume tot mai incluziva, mulți oameni contestă pretenția lui Isus de a fi singurul mântuitor, așa cum El Însuși spune: ”Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14.6). Motivul contestării?
Vezi mai mult

Poate un Dumnezeu drept și iubitor să excludă pe toți ceilalalți de la mântuire? Ce se întâmplă cu cei care nu l-au cunoscut, incluzând aici și pe cei care au trăit înainte ca El să fi venit pe Pământ? Dar cei care l-au cunoscut și nu l-au acceptat?
Unul din lucrurile care fascinează la Biblie este că are răspunsuri rezonabile, de bun simț, la orice problemă morală, oricât de complexă ar fi. Haide să vedem ce soluție are Biblia la această problemă dificilă.

În primul rând, conform tuturor regulilor logicii, dacă Isus este singurul mântuitor, nu implică neaparat că necreștinii nu pot fi mântuiți. Și nici că toți cei ce se numesc creștini vor fi automat mântuiți. Ci mai degrabă ar trebui să vedem care sunt criteriile după care acest unic mântuitor, mântuiește. Apoi, bunul simț ne spune că Dumnezeu nu poate judeca pe cei care nu au avut șansa să-l cunoască pe Isus după aceleași criterii ca și pe cei care au avut această sansă. Iar Biblia ne confirmă această intuiție: ”Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17.30). Așadar, Dumnezeu nu ține în seamă vremea când tu sau eu eram ignoranți, dar ne cere ca odată ce am fost luminați cu adevărul, să nu mai vrem să trăim o minciună. Isus spune: ”Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează dupa adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3.19-21). În contact cu adevărul că Isus este singurul Mântuitor, oamenii au doar două opțiuni: să vină la lumină și viața lor să se schimbe, sau să rămână în întuneric și să fie judecați conform adevărului pe care l-au respins. Când îi trimite pe ucenici cu Evanghelia în lume, Isus subliniază exact același principiu: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit” (Marcu 16.15-16). Este oare nerezonabilă pretenția lui Dumnezeu ca noi să acceptăm adevărul și să nu trăim o minciună? Oare noi nu cerem același lucru de la semenii noștri?

Dar ce se întâmplă cu cei care nu au intrat niciodată în contact cu adevărul, pentru că nimeni nu a ajuns la ei? Problema aceasta este mai degrabă o problemă a trecutului, deoarece astăzi informația este practic de neoprit, rupând orice bariere geografice sau culturale. Toțuși, să vedem dacă Biblia are un răspuns satisfăcător pentru această provocare. Apostolul Pavel spune că: ”înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; și toți cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecați după Lege. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când Neamurile, chiar dacă n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege; și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor” (Rom 2:11-16).    

Pasajul acesta pe de o parte confirmă tot ce am vorbit până acum – și anume că Dumnezeu judecă pe oameni conform cu adevărul cu care au intrat în contact – iar pe de altă parte oferă soluția la problema celor care nu au avut acces la informație. Și anume, că Dumnezeu a scris în inima tuturor oamenilor un adevăr de bază care va fi etalonul după care vor fi judecați, până când nu primesc o lumină suplimentară de la Dumnezeu.  

În concluzie, fiecare om a primit cel puțin un adevăr de bază, iar Dumnezeu va judeca pe fiecare prin Isus Hristos în funcție de adevărul pe care l-a avut, sau pe care ar fi putut în mod rezonabil să-l cunoască. Iar atunci când oamenii resping lumina adevărului, iubind mai mult întunericul, se condamnă singuri și arată că nu se pot califica pentru un cer în care nu există minciună. În plus, Dumnezeu judecă lucrurile ascunse ale inimii, așa că nu poate fi păcălit. Deci, dacă adevăr mai mult a ajuns la tine, ar fi o idee bună să-l și trăiești, căci vei fi cântărit în raport cu el.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here