Credite

PREZENTATOR Nicolae Ionescu
PRODUCATOR Hope Discovery
GRAFICA/EFECTE VIZUALE/COMPOZITARE Andrei Badulescu  / AVAMUV
ILUSTRATOR Sorin Ilie
TEXT Lucian Cristescu; Nicolae Ionescu
REGIA Attila Peli
COPYRIGHT SPERANTA TV 2021

Transcript

În 2019, înainte de criza în care intrat, American Psychological Association, avertizeaza deja că psihozele au escaladat în toate grupurile de vârstă.  https://www.apa.org/pubs/journals/releases/abn-abn0000410.pdf  Astfel, conform Institutului National de Sănătate Mintală a SUA:  în 2019, 52 milioane, respectiv 1 din 5, sufereau de o boală psihică, de la anxietăți și depresii, la sindrom bipolar. În numai 10 ani, între 2008 și 2017, rata depresiei în rândul adolescenților și tinerilor a crescut, incredibil, cu 71%. Iar suicidul – cu 47%.  https://www.banyanmentalhealth.com/2021/07/01/rise-in-mental-illness/

.Vezi mai mult

De când e omul, niciodată porunca a IV-a, porunca odihnei, n-a fost mai relevantă ca astăzi. Pentru generația noastră bolnavă, Dumnezeu a așezat în inima celor 10 Porunci, porunca a IV-a. „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești. Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.” (Exod 20.8-11)

Importanța ei o recunoști și în numărul uriaș de cuvinte ale poruncii, număr ce depășește, în originalul ebraic, pe toate celelalte porunci luate laolaltă. Iar faptul că este parte integrantă din legea morală, arată că porunca a IV-a răspunde la o nevoie mult mai mare decât pur și simplu odihna fizică și mintală. Care este aceasta? Iată: 

Știm din experiență că dragostea răsare doar în urma unei relații cu cineva. Și mai știm că o relație, oricât de fierbinte, se stinge dacă se neglijează părtășia. Iar părtășia… ca să existe, cere timp semnificativ, timp de calitate. Practic: dragostea depinde de cuantumul de timp de calitate care condiționează părtășia. 

Salvarea noastră depinde de relația personală cu Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8). Pentru ca în ființele Sale să răsară dragostea, Dumnezeu Însuși Și-a pus deoparte un timp pentru noi și ne cheamă prin porunca a IV-a la părtășie cu EL. Astfel, porunca a IV-a devine gardianul relației noastre cu Dumnezeu și a trăirii celorlate porunci. Este motivul pentru care Dumnezeu numește Ziua de odihnă, Sabatul, drept „Semnul” apartenenței de El: „Sfințiți Sabatele Mele, căci ele sunt între Mine și voi un semn, ca să știți că EU sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Ezechiel 20:20; Exodul 31:13).

Semnul lui Dumnezeu, alias „steagul Său” în Războiul cosmic, a fost continuu în centrul furiei și atacurilor lui Antichrist. Știind că, dacă reușește să distrugă citadela părtășiei cu Dumnezeu, atunci tot planul de mântuire și implicit, codul Său moral, sunt compromise. Ca atare, diavolul a atentat de-a lungul timpului să fure Ziua de odihnă din conștiința oamenilor, pe două căi: (1) întâi prin tertipul religiei apostate care a pervertit însuși conținutul poruncii, degradând în mințile oamenilor autoritatea Legii Divine, apoi (2) ca o concluzie, prin atacul ateismului care discreditează Biblia și poruncile cu totul, aruncându-le la coșul istoriei medievale; 

Strategia a doua s-a dezvăluit în toată puterea cu ocazia Revoluției franceze, în strădania ei de a descreștina lumea. Întrucât săptămâna este de sorginte exclusiv biblică, Convenția Națională a hotărât, la 5 octombrie 1793, s-o înlocuiască cu decada. După 12 ani de eforturi neizbutite, în 1805, s-a revenit la ciclul de 7 zile. Reluând modelul, revoluția bolșevică a decretat în 1929, substituirea săptămânii cu ciclul de 5 zile, ulterior de 6 zile. După 10 ani de eșecuri chinuitoare, tot săptămâna biblică a biruit.

Prima strategie, însă, cea bisericească, a avut mai mult succes. Episcopul Romei, avid după putere, și-a realizat ambiția prin mariajul cu cezarii. Din rațiuni politice, biserica a importat în închinare o mulțime de tradiții și sărbători păgâne. Beneficiind de o imensă autoritate în antichitatea târzie și de-a lungul Evului mediu, papalitatea și-a arogat dreptul de a desființa porunca a IV-a și de a o substitui cu ziua închinată soarelui. Cultul păgân al soarelui a dominat celelalte forme de idolatrie, impunându-se încă din secolul III, prin decretul împăraților romani. Înlocuind Sabatul poruncii a IV-a cu ziua soarelui (Sonntag, Sunday), supranumită pe nedrept „ziua Domnului”, papalitatea a dat de pământ cu semnul lui Dumnezeu, arborând în schimb steagul autorității ei înșiși:

„Duminica este o instituție catolică și pretențiile ei de a o păzi nu poate fi apărată decât pe principii catolice”, sună o declarație publică. „De la începtul și până la sfârșitul Bibliei, nu există niciun singur pasaj care să autorizeze transferul închinării publice săptămânale de la ultima zi a săptămânii pe prima zi.” (Catholic Press, Sydney, august 1900)

„În virtutea misiunii ei divine, Biserica Catolică, a schimbat ziua de închinare, de Sâmbătă în Duminică.” (The Catholic Mirror, 23 sept. 1893)

„Duminica este semnul autorității noastre. Biserica Catolică este deasupra Bibliei, iar transferarea păzirii Sabatului este dovada acestui fapt.” (Catholic Record of London, 1 sept., 1923)

„Biserica Catolică pretinde că schimbarea Sâmbetei în Duminică a fost actul ei și că acest act este Semnul puterii ei eclesiastice” (Cancelarul H.F.Thomas, din partea Cardinalului Gibbons, 11 noiembrie 1895)

„Poate că cel mai îndrăzneț lucru, cea mai revoluționară schimbare pe care Biserica a realizat-o, s-a întâmplat în primul secol. Ziua sfântă, Sabatul, a fost schimbată din Sâmbătă în Duminică. „Ziua Domnului” a fost aleasă nu pe temeiul vreunei directive a Bibliei, ci pe temeiul propriei puteri a bisericii Catolice.” St. Catherine Church Sentinel, Algonac, Michigan, May 21, 1995.

Curând, lumea va constata, cu stupoare, că ultima confruntare spirituală care va încinge întregul pământ, va fi confruntarea în jurul poruncii a IV-a, dintre semnul autentic al lui Dumnezeu și semnul contrafăcut al lui Antichrist. Pare incredibil ca acesta să fie conflictul final? Adu-ți aminte de acest fir roșu, ca atunci când te vei întâlni cu aceste lucruri să alegi bine!  

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here