Credite

PREZENTATOR Lucian Cristescu
PRODUCATOR Hope Discovery
PRODUCATOR EXECUTIV Andrei Badulescu
GRAFICA/ANIMATIE Andrei Badulescu/AVAMUV
ILUSTRATOR Stefan Pavel;
CAMERA Daniel Scripcariu
MUZICA  Gabriel Brasov
TEXT  Lucian Cristescu
REGIA  Attila Peli
Vezi mai mult

DESIGN SUNET Daniel Scripcariu
EDITARE Attila Peli
MULTUMIRI Irina Anghel, Florin Ghetu, Flavia Peli, Aritina Barbulescu, Cristian Magura, Cristina Cuncea, Mihai Bolonyi, Costin Banica, Petrica Cristescu
COPYRIGHT SPERANTA TV 2020

Transcript

Primul gând care răsare în mintea omului modern, atunci când se apropie de Biblie, este să i se dea o dovadă că Biblia este cu adevărat de inspirație supranaturală. Dacă este de la Dumnezeu, ar trebui să ofere o probă a sursei divine care să fie dincolo de întâmplare sau de interpretări. Ei bine, această probă există și este „profeția”. Ea reprezintă intervenția unui Dumnezeu, aflat în afara timpului și a spațiului, a cărui preștiință interferează cu liniariatatea timpului perceput de om. Din sutele de profeții împlinite, mă voi referi în primă instanță la trei, a căror împlinire a uimit istoricii și arheologii.
Vezi mai mult

1.      Tirul

Tirul fusese întemeiat în mileniul III î.Hr. Timp de secole, a fost unul dintre cele mai importante centre comerciale și financiare din antichitate. El se compunea din două așezări: Tirul continental, și Tirul insular, înconjurat cu ziduri înalte, aflat la 800 m depărtare de țărm.

În 590 î.Hr, profetul Ezechiel (cap. 26: 2-16) a prorocit (1) că Tirul impenetrabil va fi cucerit; (2) că multe națiuni vor lupta contra lui; (3) că cetatea va fi literal rasă, iar lemnul și pietrele vor fi aruncate în mare; (4) că Tirul nu va mai fi niciodată reconstruit.

În 586 î.Hr., Nabucodonosor cucerește Tirul continental. Și în următorii 13 ani, asediază Tirul insular,  fără a-l putea cuceri. După alți 254 de ani, în 332 î.Hr., Alexandru cel Mare împresoară cetatea arogantă. Ia Tirul continental, dar cel insular continuă să-l sfideze. Atunci Alexandru poruncește să se dărâme și să se radă toată așezarea, iar molozul să fie folosit pentru construirea unei limbi de pământ până la insulă. I-au trebuit alte șapte luni până ca Tirul insular să fie cucerit și distrus, după care a fost dat uitării pentru totdeauna, așa cum spusese Ezechiel.

2.      Babilonul

În 712 î.Hr., profetul Isaia (cap. 13:19-21), vestea (1) că minunata cetate Babilon va fi distrusă; (2) că nu va mai fi niciodată locuită; (3) că arabii nu-și vor întinde corturile acolo; (4) că nu-și vor paște turmele în zonă; (5) că fiarele vor bântui ruinele.

În 538 î.Hr., Cirus cel Mare, regele perșilor, cucerește Babilonul, fără să-l distrugă. Treptat, cetatea își pierde măreția. După 200 de ani, în 331 î.Hr., Alexandru cel Mare ajunge în fața Babilonului, Recunoscându-i extraordinara valore strategică, vrea să-l transforme în capitala imperiului său. El poruncește demolarea  palatelor în ruină și eliberarea locului de mormanele de moloz. Între timp, Alexandru moare subit, lăsând în locul falnicei cetăți doar amintirea măreției. Spre deosebire de alte cetăți strategice care au continuat să fie rezidite, marele Babilon a fost cu totul dat uitării. Abia în secolul 18, săpăturile au scos la iveală ruinele Babilonului, dar rămâne și astăzi un loc pustiu, asa cum a spus Isaia cu 2,700 de ani înainte.

  1. Succesiunea Marilor Imperii

Profetul Daniel, în anul 604 î.Hr. face o profeție uimitoare în capitolul 2 din cartea sa, în care descrie succesiunea marilor imperii începând cu Babilonul, contemporan cu el, urmat de Medo-Persia si Grecia, până în zilele în care Imperiul Roman va ceda supremația lui unei Europe divizate și măcinate de conflict, stare care va continua până la sfârsitul timpului. Această profeție este detaliată și confirmată de alte două profeții din capitolele 7 și 8 ale cărții sale. În ele există atâtea detalii confirmate de istoria ultimilor 2500 de ani, încât scepticii au căutat să discrediteze scrierile lui, sugerând că au fost scrise post-factum. Însă, asa cum vom vedea mai jos, această ipoteză nu stă în fața probelor.

4.  Profețiile mesianice

De departe, însă, cele mai uimitoare sunt profețiile despre Isus Hristos. Fără a socoti pe cele cu caracter aluziv, profețiile care se referă personal la Isus sunt în număr de 191. Întrucât împlinirea lor survine la mult timp după ce Biblia fusese deja tradusă în limba greacă, (Septuaginta, 132 î.Hr.), ele anulează orice urmă de îndoială că ar fi fost interpolate ulterior.

În jurul anului 1000 î.Hr., regele David descrie emoționant, în Psalmul 22, scenele morții lui Isus. În el apar detalii incredibile, iar unele nu făceau parte din peisajul social-istoric al vremii lui, cum ar fi străpungerea mâinilor și a picioarelor, cu aluzie la actul răstignirii inventat de perși prin anii 500 î.Hr.

Apoi profetul Isaia, în capitolul 53, descrie cu uimitoare exactitate viața neprihănită a lui Mesia, jertfa înlocuitoare și învierea Sa, cu urmările ei salvatoare, în contextul respingerii Sale de către Israelul antic.

Cât privește chiar datarea răstignirii, profetul Daniel, cu aproape 600 de ani înainte, dă în capitolul 9:24-27, cronologia exactă: anul 27 d.Hr. – botezul lui Isus; și anul 30 ½, anul răstignirii Sale. Cel care a atras atenția asupra surprinzătoarei profeții a fost Sir Isaac Newton, părintele fizicii moderne.

Și, ca să existe deplină certitudine că profeția n-a fost scrisă după consumarea faptelor, printre sulurile de la Marea Moartă s-a găsit opt manuscrise diferite ale cărții lui Daniel, datate înainte de anul 165 î.Hr.

Iată doar câteva dintre cele mai importante profeții biblice. O cercetare a tezaurului profețiilor rezervă încă nespuse suprize celui doritor să cunoască adevărul, atât despre vremuri îndepărtate, cât și despre evenimente din zilele noastre.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here