Credite

PREZENTATOR Attila Peli
PRODUCATOR Hope Discovery
GRAFICA/EFECTE VIZUALE/COMPOZITARE Andrei Badulescu / AVAMUV
ILUSTRATOR Sorin Ilie
TEXT Attila Peli; Lucian Cristescu
REGIA Attila Peli
COPYRIGHT SPERANTA TV 2021
[/expand]

Transcript

Revenirea lui Isus este punctul climactic al istoriei pământului, este evenimentul fără de care totul devine absurd, iar credința creștină își pierde sensul. Totuși, de ce nu ne-a spus Isus când va reveni?
Vezi mai mult

Ba chiar mai mult, El a descurajat ferm orice căutare a ucenicilor săi vizavi de data revenirii Sale: ”Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Mat 24.36). Dar ucenicii nu au înțeles că nu trebuie să se preocupe cu fixarea de date, așa că Isus a trebuit să le-o spună mai apăsat, chiar înainte de ridicarea Lui la Cer: ”Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa” (Fapte 1.6-7). Iar celor care au interpretat cuvintele lui Isus ca aplicându-se doar ucenicilor de atunci, El le lasă o parabolă, cea a celor 10 fecioare, în care dorm toate, nu doar cele neînțelepte, în clipa venirii mirelui și sunt suprinse total de momentul venirii lui.

Însă creștinii au ignorat vorbele lui Isus și au tot stabilit date pentru venirea Lui, începând din vremurile acelea și până azi. Nu vrem să intrăm în motivațiile pe care le-au avut: unii au avut o dorință fierbinte de a-l vedea, după cuvintele apostolul Pavel: ”De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2Tim.4:8). Iar alții au vrut să știe data ca să se apuce de pregătire cu o zi înainte, precum studentul în sesiune. Dumnezeu va judeca motivațiile fiecăruia.

Vrem însă să aflăm de ce Isus nu a descoperit data venirii Sale. În același discurs el spune: ”Vegheați, dar, pentru ca nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți” (Mat 24.42-44)

În această parabolă ni se descrie un om care ȘTIE că va veni un hoț ca să-i spargă casa, dar nu știe EXACT momentul din noapte în care vine, așa că vegheză și este pregătit să-l întâmpine. Cuvintele cheie din acest pasaj sunt ”vegheați” și ”fiți gata!”. Ele descriu paradigma creștinului așteptător, care are de-a face mai puțin cu informația despre momentul exact al revenirii lui Isus, ci mai mult cu starea în care se găsește la revenirea Lui: o stare de veghe, o stare de pregătire continuă, căutând mai degrabă să-și împlinească misiunea care i-a fost dată, decât să caute să decripteze o informație care nu i-a fost dat să o știe: ”Care este deci robul credincios și întelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa!” (Mat 24.45-46). Iar la înălțarea Lui, Isus pune din nou accent pe misiunea care le este încredințată: ” Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1.7-8)

Cu alte cuvinte, Isus le spune că treaba slujitorului nu este ca să știe când vine stăpânul acasă, ci ca atunci când vine să găsească toate în ordine așa cum a poruncit. Această stare de expectativă are menirea să-i selecteze pe aceia care fac din veghere și din împlinirea misiunii lor un stil de viață, un fel de a fi. Și toți creștini adevărați s-au pregătit și l-au așteptat pe Isus în timpul vieții lui. Iar ceilalți mai devreme sau mai târziu vor obosi și vor renunța de tot la a-l mai aștepta pe Acela care a promis că vine, dar nu le-a spus exact când. Touși, Isus vine curând! Tu ești pregătit? 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here